1., Új termékeinkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendeletben meghatározott, kötelezően előírt jótállási időt (amely 12 hónap) vállaljuk. Ettől eltérni csak akkor áll módunkban ha a gyártó ennél hosszabb ideig tartó jótállást illetve garanciát határoz meg. Az adott termékre vonatkozó időtartamot a jótállási jegy megfelelő sorai tartalmazzák.
2., A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy  fogyasztónak minősülő (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy a  -Ptk. 685§ d) pont).
3., Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenértékét megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
4., Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót.
5., Ezen termékek, készülékek kizárólag háztartásban, háztartási célra használhatók, amennyiben erről a használati  útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
6., A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.
7., A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
8., A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.
9., A fogyasztó a kijavítás iránti igényt a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti.
10., A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szerviz  vagy szervizek valamelyikébe kell beszállítani vagy postán portósan  ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként  elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!
11., A rögzített bekötés, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével  az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
12., Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ennek értelmében forgalmazó vételár visszafizetésére nem kötelezhető, kivéve ha ugyanolyan termék nem áll rendelkezésre. A meghibásodás tényét a kijelölt márkaszervizek tudják vitathatatlanul megállapítani.
13., Jótállási igény nem érvényesíthető: a rendeltetés ellenes használat (pl. tuningolás), átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár (vízkár, villámcsapás stb.) vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
Valamint:
Garanciacímkék, gyári számok eltávolítása esetén.
Gyári csomagolás (doboz) és tartozékok hiánya esetén.
Karbantartási  tisztítási munkák esetén.
Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
14., Jótállás nem vonatkozik inkompatibilitási problémákra: ilyen indokkal vételár visszatérítésre nincs mód. Egyéni elbírálás alapján, értékegyeztetéssel más típusú termékre történő csere biztosítható, feltéve hogy a terméket eredeti állapotában, tartozékaival, gyári csomagolásában három napon belül hozta fogyasztó vissza.
15., A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően  üzembe helyezendő és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a vásárló azt megrendeli.
16., A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
17., Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305.§ – 311/A-ig; 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.

Top